Microsoft Keynotes van Tony Krijnen

Microsoft Keynotes van Tony Krijnen

De keynotes worden zoals gewoonlijk weer door Tony Krijnen verzorgd. Tony werkt als IT Pro Technology Advisor bij de MS Platform group. Hoogtepunt van de keynotes was een demo van de Office Communication Server. Een live meeting met een 360 graden camera liet zien dat alle personen in beeld waren en de spreker automatisch in een groter frame. Ik zie leuke relaties en mogelijkheden om mijn domotica projecten te koppelen aan de Office Communication server.

Written by Pieter Knuvers